Privacy policy

ПОЛІТИКА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ

ТОВ «ЛОРАН ГРУП»

 

Дана угода про конфіденційність розроблено відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних» та інших нормативних актів українського законодавства, що регламентують правові відносини, пов'язані зі збором, обробкою, зберіганням персональних даних.

Піклуючись про розвиток взаємовідносин з клієнтами та розуміючи важливість забезпечення охорони персональних даних своїх клієнтів компанія «ЛОРАН ГРУП» підготувала цю Угоду про конфіденційність (політику конфіденційності), далі за текстом - «Політика конфіденційності», і умови користування веб-сайтом компанії  https://loran.ua/, далі по тексту - «веб-сайт».

Просимо уважно ознайомитись з викладеними нижче положеннями, оскільки дана інформація є важливою для Вас як для Користувача веб-сайту.

 

1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

1.1 У даній Політиці конфіденційності використовуються такі терміни:

1.1.1. «Адміністрація веб-сайту компанії (далі - Адміністрація веб-сайту)» - уповноважені співробітники на управління веб-сайтом, що діють від імені компанії «ЛОРАН ГРУП», які організовують обробку персональних даних, а також визначають цілі обробки персональних даних, склад персональних даних, які підлягають обробці, дії або операції, що здійснюються з персональними даними.

1.1.2. «Персональні дані» - будь-яка інформація, що стосується прямо або опосередковано будь-якої фізичної особи (суб'єкту персональних даних).

1.1.3. «Обробка персональних даних» - будь-яка дія (операція) або сукупність дій (операцій), що здійснюються з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів з персональними даними, включаючи збір, запис, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміна), витяг, використання, передачу (поширення, надання, доступ), знеособлення, блокування, видалення, знищення персональних даних.

1.1.4. «Конфіденційність персональних даних» - обов'язкова для дотримання Адміністратором або іншою особою, яка отримала доступ до персональних даних, вимога не допускати їх поширення без згоди суб'єкта персональних даних або наявності іншої законної підстави.

1.1.5. «Користувач веб-сайту компанії «ЛОРАН ГРУП» - особа, яка має доступ до веб-сайту, за допомогою мережі Інтернет і використовує Веб-сайт.

1.1.6. «Cookie» - невеликий фрагмент даних, відправлений веб-сервером і зберігається на комп'ютері користувача, який веб-клієнт або веб-браузер кожен раз пересилає веб-серверу в HTTP-запиті при спробі відкрити сторінку відповідного веб-сайту.

1.1.7. «IP-адреса» - унікальна мережева адреса вузла в комп'ютерній мережі, побудованої за протоколом IP.

 

2. ПРЕДМЕТ ПОЛІТИКИ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ

2.1. Користуючись веб-сайтом, а також відповідаючи на необхідні питання в анкеті при реєстрації, користувач підтверджує, що дає компанії «ЛОРАН ГРУП» і уповноваженим нею особам згоду на обробку персональних даних, а також підтверджує те, що є повнолітньою особою.

2.2. Користувач дає свою згоду Адміністрації веб-сайту на обробку отриманої інформації, включаючи збір, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, виправлення), використання, поширення, знеособлення, блокування, знищення персональних даних, зазначених в анкеті, з метою заходів, спрямованих на формування бази даних учасників, складання статистичної звітності, проведення маркетингових досліджень, а також здійснення взаємодії з користувачем, в тому числі по мережах електрозв'язку, включаючи надсилання SMS-повідомлень і електронних листів, до відкликання такої згоди.

2.3. Користувач підтверджує свою згоду з тим, що Адміністрація веб-сайту має право взаємодіяти з Користувачем шляхом здійснення прямих контактів за допомогою різних засобів зв'язку, включаючи, але не обмежуючись: поштова розсилка, електронна пошта, мережа Інтернет та ін.

2.4. Персональні дані, дозволені до обробки в рамках цієї Політики конфіденційності, включають в себе, але не обмежуються наступною інформацією:

2.4.1. ПІБ Користувача;

2.4.2. контактний телефон Користувача;

2.4.3. адреса електронної пошти (e-mail);

2.4.4. місце знаходження Користувача.

 

3. МЕТА ЗБОРУ ТА ОБРОБКИ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

3.1. Персональну інформацію Користувача компанія «ЛОРАН ГРУП» використовує для таких цілей:

3.1.1. надання Користувачеві ефективної клієнтської підтримки;

3.1.2. зв'язку з Користувачем, в тому числі направлення повідомлень, запитів та інформації, що стосуються використання Сервісів, надання послуг, а також обробки запитів і заявок від Користувача;

3.1.3. надання інформації про товари, послуги, що реалізуються компанією «ЛОРАН ГРУП», про рекламні акції, що проводяться компанією «ЛОРАН ГРУП», відповідей на запити, а також виконання компанією «ЛОРАН ГРУП» своїх зобов'язань перед споживачами товарів (послуг);

3.1.4. проведення статистичних та інших досліджень на основі знеособлених даних.

 

4. КАТЕГОРІЇ  ЗІБРАНИХ ДАНИХ

4.1.Категоріі Персональних даних, збір яких здійснює веб-сайт (самостійно або за посередництвом третіх осіб), включають: Файли «cookie» і дані про використання мережевих ресурсів.

4.2. Персональні дані можуть надаватися Користувачем самостійно або їх збір може автоматично здійснювати веб-сайт при його використанні.

Якщо не вказано інше, веб-сайт https://loran.ua/ використовує файли «cookie» або інші засоби ідентифікації користувачів і запам'ятовування встановлених ними глобальних параметрів налаштування, виключно в цілях надання послуги, що потребує Користувач.

 

4.3. Користувачі несуть відповідальність за Персональні дані третіх осіб, які вони отримують, публікують або надають іншим особам, використовуючи веб-сайт, і підтверджують, що у них є згода третьої особи на надання Даних Власнику.

 

5. СПОСОБИ І ТЕРМІНИ ОБРОБКИ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

5.1. Обробка персональних даних Користувача здійснюється без обмеження терміну, будь-яким законним способом, в тому числі в інформаційних системах персональних даних з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів.

5.2. Користувач погоджується з тим, що Адміністрація веб-сайту має право передавати персональні дані третім особам, зокрема, кур'єрським службам, організаціями поштового зв'язку, операторам електрозв'язку, виключно з метою виконання замовлення Користувача, оформленого на веб-сайті компанії «ЛОРАН ГРУП», включаючи доставку Товару.

 

6. ПРАВА КОРИСТУВАЧІВ

6.1. Користувачі мають право в будь-який час дізнатися, чи були збережені їх Персональні дані, і можуть звертатися до Адміністрації веб-сайту, щоб дізнатися їх зміст і походження, перевірити їх достовірність, або попросити їх доповнити, анулювати, оновити або виправити або перетворити в формат, що забезпечує анонімність, або блокувати будь-які дані, що зберігаються з порушенням закону, а також заборонити їх обробку, якщо на те є законні підстави. Відповідні запити слід направляти адміністрації веб-сайту за адресою, вказаною в контактних відомостях на веб-сайті.

 

7. ПОЛІТИКА ЩОДО ФАЙЛІВ COOKIE

7.1. Веб-сайт збирає інформацію про відвідування Вами наших веб-веб-сайтів з метою отримання статистики відвідувань і ефективності їх використання, формування персонального підходу і адаптації до інтересів кожного користувача. Ми робимо це за допомогою різних технологій, одна з яких - cookie-файли. Це дані, які веб-сайт може відправити вашому браузеру, і вони будуть збережені на вашому комп'ютері для подальшої ідентифікації його веб-сайтом.

7.2. Cookie-файли використовуються для оцінки ефективності веб-сайтів (наприклад, для вимірювання кількості відвідувачів і тривалості їх перебування на веб-сайті), виявлення найбільш цікавих і відвідуваних тем і сторінок, а також для забезпечення зручності навігації та користування веб-сайтом, без збору будь-якої персональної інформації. Також cookie-файли можуть бути використані для формування персонального підходу на основі вже наявного досвіду взаємодії користувача з веб-сайтом і його перевагами.

 

8. БЕЗПЕКА ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

8.1. Компанія «ЛОРАН ГРУП» приймає необхідні організаційні та технічні заходи для захисту персональної інформації Користувача від неправомірного або випадкового доступу, знищення, перекручення, блокування, копіювання, поширення, а також від інших неправомірних дій третіх осіб.

8.2. Дана Політика конфіденційності поширюється тільки на веб-сайті компанії «ЛОРАН ГРУП». Якщо за посиланнями, розміщеними на веб-сайті компанії «ЛОРАН ГРУП», Користувач зайде на ресурси третіх осіб, компанія за його дії відповідальності не несе.

8.3. Персональні дані Користувача можуть бути використані в юридичних цілях в суді або на етапах, що ведуть до можливого звернення до суду в зв'язку з тим, що веб-сайт або послуги використовувалися неналежним чином.

Користувач обізнаний про те, що адміністрація веб-сайту може бути змушена повідомити персональні дані на вимогу органів державної влади.

 

9. ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ КОРИСТУВАЧА

9.1. Крім інформації, що міститься в цих правилах забезпечення конфіденційності персональних даних, веб-сайт може надавати Користувачу за запитом додаткову і контекстуальну інформацію, що стосується конкретних послуг і сервісів або збору і обробки Персональних даних.

9.2. З метою забезпечення роботи веб-сайту та його технічного обслуговування, веб-сайт і будь-які сторонні сервіси можуть вести файли, в яких реєструється взаємодія веб-сайту з Користувачами (системні журнали), або використовувати з цією метою інші Персональні дані (зокрема, IP-адреса).

 

10. ЗМІСТ ВЕБ-САЙТУ ТА ПРАВА ВЛАСНОСТІ

10.1. Веб-сайт і всі авторські права та права інтелектуальної власності стосовно інформації, текстів, брошур, листівок, каталогів, логотипів, фотографій, зображень та інших матеріалів (далі Контент) на цьому веб-сайті є власністю компанії «ЛОРАН ГРУП» або третіх осіб, що є власниками продукції та контенту до неї.

10.2. Користувачі веб-сайту можуть зберігати Контент тільки з метою некомерційного, неприбуткового особистого використання та за умови відсутності видалення, зміни або приховування будь-якої інформації та/або частини Контенту.

10.3. Користувачі не можуть розповсюджувати, модифікувати, копіювати (окрім такого копіювання, яке зазначене вище), передавати, викладати, повторно вживати, публікувати, ліцензувати, створювати похідні роботи, передавати, продавати або в інший спосіб використовувати Контент без попереднього письмового дозволу Компанії.

10.4. Компанія має право вносити зміни до Контенту, що міститься на Сайті, а також до режиму роботи веб-сайту. 

10.5. Виробники обладнання залишають за собою право змінювати технічні, якісні та кількісні характеристики обладнання.

10.6. Контент на веб-сайті наведений виключно для ознайомлення з обладнанням.

 

11. ДОДАТКОВІ УМОВИ

11.1. Адміністрація веб-сайту має право вносити зміни в дану Політику конфіденційності без згоди Користувача.

11.2. Нова Політика конфіденційності вступає в силу з моменту її розміщення на Веб-сайті, якщо інше не передбачено новою редакцією Політики конфіденційності.

11.3. У разі незгоди з будь-якими змінами, внесеними до Правил, Користувач повинен припинити користуватися веб-сайтом.

 

12.КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ

12.1 Користувач веб-сайту може звертатися до Компанії за електронною адресою: info@loran.ua або за телефоном: +38 (044) 333 41 25

Our
advantages

Possibility of free trial in your medical institution

1

CE, FDA certificates & Registration in Ukraine

2

Warranty and service

3

Individual approach to each client

01/05

We keep a close eye on scientific developments and new technologies, constantly expanding the range of products supplied with medical products. Requirements for the quality and functionality of medical supplies and equipment are increasing every year

Send a request
Still have questions?

Leave a request

for consultation

In order to get a consultation, enter your phone number and we will contact you

Brands

brand 4
brand 2
brand 3
brand 1
brand 5
brand 6
brand 7
brand 8
brand 9
brand 10
brand 11
brand 12